Poluautomatska mašina za paletiranje sa pred istezanjem ( motor ).
Opremljena sa automatskim sisitemom seci i lepi, sa pred istezanjem pomoću motora, za najbolje rezulatate pri uštedi streč folije (do 400 %), dostupno u verziji sa 1 ili 2 motora.

 

• Automatski sistem seci&lepi na postolju
• Motorno pred istezanje folije, sa 1 ili 2 motora
• Obrtno postolje prečnika 1650 mm, nosivosti 2000 kg, za palete 1000×1200 mm
• Rastojanje između stuba i obrtnog postolja 500 mm
• Visina palete do 2100 mm, detekcija pomoću fotoćelije
• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha odnosno podnožja palete
• Rotacija postolja 5-15 o/min
• Kontrola zaustavljanja rotacije stola senzorom
• Promenljiva brzina kretanja nosača streč folije
• Nezavisno okretanje pri dnu odnosno na vrhu palete
• Sistem zaštite od pada nosača streč folije
• Elektronski kontrolni panel, sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom
• Ručno zaustavljanje kretanja nosača folije radi ojačanje palete u željenoj poziciji
• Suženje streč trake ( oblik kanapa), radi ojačanja palete
• Napajanje 230V/50 Hz

OPCIONO

• Obrtno postolje prečnika do 1800 mm, za pelete 1200 x 1200 mm
• Visina palete do 3800 mm
• Početak ciklusa sa radio kontrolom

PRE –STRETCH SISTEM (SISTEM SA PRED ISTEZANJEM) = EKONOMSKA PREDNOST

Svi modeli SPINNY S500, su opremljeni MOTORIZOVANIM PRE-STRETCH SISTEMOM. Reč je o posebnom uređaju, koji omogućava najbolje iskorišćenje količine streč folije. Osim toga omogućava strečovanje lakih i nestabilnih paleta, koje se ne mogu strečovati različitim sistemima trenja.
Na ovaj način streč folija se isporučuje u pravoj količini, pomoću valjaka, kojima upravlja motor, čija se brzina elektronski kontroliše i time zadržava napetost, po celoj površini palete.
Ovaj sisitem omogućava istezanje filma do 300 % ( 1m postaje 4m ).

DVA MOTORA

Verzija sa 2 motora je napravljena da sačuva još više folije, povećavajući time ekonomičnost.
Bazira se na istom principu, kao i verzija sa jednim motorom.
Ovaj sisitem omogućava istezanje filma do 400 % ( 1m postaje 5m ).

 

Proizvođač: Effe3ti, Italija; Garancija: 3 godine; Obezbeđeno: instalacija, održavanje i servis