Poluautomatska mašina za strečovanje paleta sa elektromagnetnom kočnicom, za istezanje folije. Izuzetno pouzdana, namenjena za velika opterećenja.

 

• Prečnik obrtnog postolja 1500 mm, nosivost 1200 kg
• Rastojanje između stuba i obrtnog postolja 500 mm
• Visina palete do 2100 mm, detekcija pomoću fotoćelije
• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha odnosno podnožja palete
• Rotacija postolja 5-10 o/min
• Zaustavljanje postolja se kontroliše senzorom
• Promenljiva brzina kretanja nosača streč folije
• Nezavisno okretanje pri dnu odnosno na vrhu palete
• Sistem zaštite od pada nosača streč folije
• Elektronski kontrolni panel, sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom
• Ručno zaustavljanje kretanja nosača folije radi ojačanja palete
• Napajanje 230V/50 Hz

OPCIONO

• Kontrolni panel na dodir, sa 4 prilagođena programa
• Obrtno postolje nosivosti do 2000 kg i prečnika do 2200 mm
• Visina palete do 3100 mm

ELEKTROMAGNETNA KOČNICA
Svi modeli SPINNY S200 su opremljeni sa ELEKTROMAGNETNOM KOČNICOM za istezanje streč folije.Spoljni prečnik rolne folije do 250 mm.
Radi povećanja bezbednosti, nosač folije je postavljen sa suprotne strane u odnosu na kontrolni panel, kako radnik ne bi došao u dodir sa delovima u pokretu.

 

Proizvođač: Effe3ti, Italija; Garancija: 3 godine; Obezbeđeno: instalacija, održavanje i servis