jednostavna je za upotrebu i zahteva minimalno održavnje.Ova TP verzija je opremljena sa obrtnim postoljem sa prorezom za lakši utovar pomoću viljuškara.Poluautomatska mašina za strečovanje paleta sa elektromagnetnom kočnicom. Koristi se za velike terete,

 

• Prečnik obrtnog postolja 1650 mm, nosivost 2000 kg
• Elektromagnetna kočnica za istezanje folije
• Rastojanje između stuba i obrtnog postolja 500 mm
• Visina palete do 2100 mm, detekcija pomoću fotoćelije
• Nezavisno, programski podesivo strečovanje vrha odnosno podnožja palete
• Rotacija postolja 5-10 o/min
• Zaustavljanje postolja se kontroliše senzorom
• Promenljiva brzina kretanja nosača streč folije
• Nezavisno okretanje pri dnu odnosno na vrhu palete
• Sistem zaštite od pada nosača streč folije
• Elektronski kontrolni panel, sa 10 radnih ciklusa zaštićenih lozinkom
• Ručno zaustavljanje kretanja nosača folije radi ojačanja palete
• Napajanje 230V/50 Hz

OPCIONO

• Kontrolni panel na dodir, sa 4 prilagođena programa
• Obrtno postolje nosivosti do 2000 kg i prečnika do 1800 mm
• Visina palete do 3100 mm

ELEKTROMAGNETNA KOČNICA
SPINNY S200 modeli su opremljeni sa ELEKTROMAGNETNOM KOČNICOM za istezanje streč folije.Spoljni prečnik rolne folije do 250 mm. Radi povećanja bezbednosti, nosač folije je postavljen sa suprotne strane u odnosu na kontrolni panel, kako radnik ne bi došao u dodir sa delovima u pokretu .

 

Proizvođač: Effe3ti, Italija; Garancija: 3 godine; Obezbeđeno: instalacija, održavanje i servis